søndag 3. april 2011

Smykkeoppgave

I denne oppgaven skulle vi lage smykker av sykkelslanger.
Vi skulle bruke mest mulig gummi i smykkene våre,
men vi kunne bruke andre elementer, som nagler, tråd, tekstiler, kjetting, perler o.l.
Jeg lagde en ring og tre smykker.
Maleri

Denne male oppgaven gikk ut på kontraster.
Vi skulle velge oss en kontrast å lage et maleri med denne kontrasten.
Det kunne være varm/kald kontrast, komplementer kontrast,
fargens egenkontrast o.l.
Jeg valgte komplementer kontrast, med fargene blå grønn og oransje.
Før vi begynte på maleriet laget vi noen utprøvinger med primer fargene
og sekundær fargene.
På maleriet skulle vi male med den ene fargen på bakgrunnen,
så skulle vi teipe på hus i forskjellige størrelser,
så skulle vi male et lag med den andre fargen over.
Når vi dro av teipen så ble husene i den første fargen vi malte.
På maleriet skulle ikke overflatene være like,
så for å få litt forskjell så kunne vi bruke sandpapir, svamp, kniv o.l.


Utprøving av primær- og sekundær fargene.


 Utprøving av farge kontrastene med hus.

Dette ble det endelige resultatet.

Arbeidstegninger

Arbeidstegninger går ut på at vi skal tegne en gjenstand i riktig målestokk.
Når vi tegner arbeidstegninger deler vi opp et A3 ark i fire.
I disse fire rutene tegner vi gjenstanden fra tre forskjellige sider. 
Dette er koppen vi tegnet.
Toving

Tove oppgaven gikk ut på at vi skulle tove noe som vi kunne oppbevare noe i.
Da brukte vi teknikken rund toving, det vil si at vi tover rundt en mal.
Denne malen klippet vi ut av melkekartonger, som vi teipet rundt.
Når vi begynte å tove la vi først ett tynt lag me ull vannrett på begge sider,
så la vi ett lag loddrett og så ett lag til med vannrett.
Så tovet vi dette til det ble fast og stødig.
For å dekorere gjenstanden brukte vi nål filting.
Jeg tovet en iPod holder, og slik ble resultatet. 

fredag 1. april 2011

Tegnemappe


Vi skulle lage en mappe for å oppbevare tegningene våre i.
Denne mappen laget vi av papp som vi teipet sammen.
Vi skulle dekorere mappen med navnet vårt, dette gjorde vi med sjablonger.
Slik ble resultatet mitt.