fredag 11. mars 2011

Popart


Vi fikk i oppgave i kvalitet og dokumentasjon om å lage et Andy Warhold innspirert bilde.
Dette gjorde vi på photoshop.
Vi valgte oss ett bilde av oss selv, og forandret farger på det.
Andy Warhold har for eksempel laget ett slikt bilde av Marilyn Monroe,
som har blitt veldig populært.
Slik ble mitt bilde seende ut. 

 

Mønster oppgave


Vi skulle velge oss et mønster element som vi skulle sette sammen til et mønster.
Først til en bord, så skulle vi lage ett helt flatemønster av mønster elementet.
Når vi var ferdige med å tegne flatemønsteret, forminsket vi det,
og overførte det over på silkepapir.
Den første tegnet vi for hånd, så kopierte vi de andre på kopimaskin.
  Dette brukte vi til å dekorere telyseholdere.
Vi brukte decopage for å feste det på glasset.
Vi kunne lage de i alle de fargene vi selv ville ha. Jeg laget 6 stk, i noe forskjellige farger. 

Gresk Periode


I faget Kvalitet og dokumentasjon fikk vi en tegne oppgave om den greske perioden.
Først skulle vi lage en øvings tegning, så vi måtte finne oss en gjenstand
fra den greske perioden som vi ville tegne.
Vi skulle tegne fire av det samme bildet, med forskjellige tegne måter.
For eksempel skravering, prikker eller kruseduller.
Da vi var ferdige med dette skulle vi finne tre bilder fra den greske perioden
som vi ville tegne på hoved plansjen.
En skulptur, en gresk vase og en arkitektur gjenstand.
Vi måtte også finne en overskrift som vi syntes passet bra til tegningene.
Vi brukte lysbord og vinduene som hjelpemiddler.
Vi skulle bruke forskjellige grå toner og kontraster på tegningene.
 


 

Tekstur oppgave

Denne oppgaven gikk ut på at vi skulle lage forskjellige teksturer med papir.
Vi skulle for eksempel knøvle papiret til små kuler, eller rive det
opp eller rulle det sammen
og lime det på små papplapper som var 8x8 cm.
Vi skulle lage minst 10 slike lapper, med forskjellige tekstur.
Poenget med denne oppgaven var at det skulle være taktilt, altså at det var noe
vi kunne kjenne på.Når vi hadde laget 10 slike lapper, valgte vi 9
stk av dem og satte dem sammen til ett helt bilde.
Slik ble resultatet mitt.